Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Dispoziții generale.

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost întocmită în conformitate cu cerințele „Cu privire la datele cu caracter personal” și stabilește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal.

1.1. Operatorul își stabilește ca obiectiv și condiție cel mai important pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților unei persoane și ale unui cetățean în prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, a secretelor personale și de familie. .

1.2. Această politică a Operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politică) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi despre vizitatorii site-ului www.remontexpert.md

  1. Concepte de bază utilizate în Politică.

2.1. Prelucrare automată a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal folosind tehnologia informatică;

2.2. Blocarea datelor cu caracter personal – suspendarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);

2.3. Website – un set de materiale grafice și informaționale, precum și programe informatice și baze de date care asigură disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea www.remontexpert.md;

2.4. Sistem informațional de date cu caracter personal – un set de date cu caracter personal conținute în baze de date, precum și tehnologii informaționale și mijloace tehnice care asigură prelucrarea acestora;

2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal – acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea unor informații suplimentare, dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal de către un anumit Utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;

2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea , utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;

2.7. Operator – organ de stat, organ municipal, persoană juridică sau persoană fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează și (sau) desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal la să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu date personale;

2.8. Date personale – orice informație legată direct sau indirect de un Utilizator specific sau identificabil al site-ului www.remontexpert.md;

2.9. Utilizator – orice vizitator al site-ului www.remontexpert.md;

2.10. Furnizarea de date cu caracter personal – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;

2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal – orice acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unui cerc nedeterminat de persoane (transferul de date cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele personale ale unui număr nelimitat de persoane, inclusiv dezvăluirea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea în informații și rețele de telecomunicații sau furnizarea de acces la date personale în orice alt mod;

2.12. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal – transfer de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate a unui stat străin, o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină;

2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal – sunt distruse orice acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt iremediabil distruse cu imposibilitatea restaurării ulterioare a conținutului datelor cu caracter personal din sistemul informațional al datelor cu caracter personal și (sau) purtătorii materiale de date cu caracter personal.

  1. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului.

3.1. Numele complet;

3.2. Adresa de e-mail;

3.3. Numere de telefon;

3.4. De asemenea, site-ul colectează și prelucrează date anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) care utilizează servicii de statistică pe Internet

3.5. Datele de mai sus în continuare în textul Politicii sunt unite de conceptul general de date cu caracter personal.

  1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal.

4.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este apelarea aplicației din stânga.

4.2. Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite notificări către Utilizator despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative trimițând un email către Operator la adresa office@remontexpert.md cu mențiunea „Refuzul notificărilor despre produse și servicii noi și oferte speciale”.

4.3. Datele nepersonale ale Utilizatorilor colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile Utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și continutul acestuia.

  1. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă acestea sunt completate și/sau trimise de către Utilizator în mod independent prin formulare speciale aflate pe site-ul www.remontexpert.md. Prin completarea formularelor relevante și/sau trimiterea datelor lor personale către Operator, Utilizatorul își exprimă consimțământul față de această Politică.

5.2. Operatorul prelucrează date anonime despre Utilizator dacă acest lucru este permis în setările browserului Utilizatorului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript este activată).

  1. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurata prin implementarea masurilor legale, organizatorice si tehnice necesare respectarii in totalitate a cerintelor legislatiei in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

6.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal al persoanelor neautorizate.

6.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi niciodată transferate, în niciun caz, către terți, cu excepția cazurilor legate de implementarea legii aplicabile.

6.3. În cazul detectării unor inexactități în datele cu caracter personal, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a Operatorului office@remontexpert.md marcată „Actualizare date personale”.

6.4. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei notificări către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului office@remontexpert.md marcată „Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

  1. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal.

7.1. Înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul este obligat să se asigure că statul străin pe al cărui teritoriu se presupune că se efectuează transferul de date cu caracter personal oferă o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.

7.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă există consimțământul scris al subiectului datelor cu caracter personal pentru transferul transfrontalier al datelor sale cu caracter personal și/sau executarea unui acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

  1. Dispoziții finale.

8.1. Utilizatorul poate primi orice clarificări cu privire la aspecte de interes privind prelucrarea datelor sale personale contactând Operatorul prin e-mail office@remontexpert.md.

8.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operator. Politica este valabilă pe termen nelimitat până când este înlocuită cu o nouă versiune.

8.3. Versiunea actuală a Politicii în domeniul public se află pe internet la adresa www.remontexpert.md/privacy.


Apelați la un estimator pentru o estimare de reparație

Sunați un măsurator pentru a face măsurători și
o estimare completă a costului reparației la cheie cu materialul.

Вызвать специалиста

Полезная информация

Все статьи
30 mai 2024
Remodelarea apartamentului cu cheie în Chișinău este o afacere pe care este mai bine să o încredințați profesioniștilor - meșterilor și constructorilor care își iubesc munca și cunosc în detaliu toate subtilitățile renovării capitale a locuințelor deja existente și renovarea noilor construcții.
30 mai 2024
Reparația începe întotdeauna cu o planificare atentă a acțiunilor și aspectul final al apartamentului. În ultima sarcină, designerul va acționa ca asistent.
30 mai 2024
Proprietarii de imobile din vechiul fond de locuințe vor trebui să îndeplinească simultan două sarcini voluminoase.
Vă interesează costul exact al reparațiilor?
Sunați măsuratorul nostru. Vom efectua măsurători, vom discuta cu dumneavoastră despre compoziția și descrierea lucrării, vom calcula costul și materialele acestora. Ca urmare, veți primi costul exact al reparațiilor și materialelor viitoare. Atenţie! Serviciul se plateste 400-500 lei.
Вызвать замерщика